Klik op de gewenste scorelijst.
's-61-lesa bon - 21-lesa bon - 31-lesa bon-11-papia2
1-papia310-40a10-40b10-4112a-au
12adeel14-p5114-p5214-p532 kam 2 mk a-4
2 kam 2 mk v-42 kam aai-ooi-oei-42 kam au-42 kam ch-sch-42 kam ij of ei-4
2 kam thema 1-42 kam thema 10-42 kam thema 11-42 kam thema 12-42 kam thema 2-4
2 kam thema 3-42 kam thema 3a-42 kam thema 3b-42 kam thema 4-42 kam thema 5-4
2 kam thema 6-42 kam thema 7-42 kam thema 8-42 kam thema 9-42 kam thema 9a-4
2 kam thema 9b-42a-102a-11a2a-11b3 kam -ng
3 kam aai ooi oei3 kam au of ou3 kam au3 kam ch3 kam cht -gt
3 kam d of t3 kam d3 kam dieren3 kam ei of ij3 kam ei
3 kam elen eren enen3 kam eu oe ie3 kam eu-ei-ie3 kam invul 13 kam invul ei
3 kam ngt-nkt invul3 kam nk3 kam sch3 kam t3 kam thema 1
3 kam thema 23 kam thema 33 kam thema 43-133-14
3-163 kam aai ooi oei-53 kam au of ou-53 kam au-53 kam ch-5
3 kam cht -gt-53 kam d of t-53 kam d-53 kam dieren-53 kam ei of ij-5
3 kam ei-53 kam elen eren enen-53 kam eu oe ie-53 kam eu-ei-ie-53 kam invul 1-5
3 kam invul ei-53 kam ngt nkt -53 kam ngt-nkt invul-53 kam oei-53 kam sch-5
3 kam t-53 kam thema 1-53 kam thema 10-53 kam thema 2-53 kam thema 3-5
3 kam thema 4-53 kam thema 5a-53 kam thema 5b-53 kam thema 6-53 kam thema 7-5
3 kam thema 8-53 kam thema 9-53mk-33wp01 tv3wp02 tv
3wp03 tv3wp04 tv3wp05 tv3wp06 tv3wp07 tv
3wp08 tv3wp09 tv3wp10 tv3wp11 tv3wp12 tv
4 a14 a104 a114 a124 a13
4 a144 a154 a164 a174 a18
4 a194 a2 -eer4 a2 -eur4 a2 -oor4 a2 compleet
4 a204 a3 -aai4 a3 -oei4 a3 -ooi4 a3 compleet
4 a44 a5 -ng4 a5 -nk4 a5 compleet4 a6 -eeuw
4 a6 -ieuw4 a6 compleet4 a7 -aaien4 a7 -oeien4 a7 -ooien
4 a7 compleet4 a8 -be4 a8 -ge4 a8 -ver4 a8 compleet
4 a94 controledictee 14 controledictee 104 controledictee 24 controledictee 3
4 controledictee 44 controledictee 54 controledictee 64 controledictee 74 controledictee 8
4 controledictee 94 k10 rf rg rk rm rp4 k11 eer oor eur4 k13 schr4 k14 cht
4 k15 klankgroepen4 k2 sch4 k4 ng4 k5 nk4 k6 aai ooi oei
4 k7 en er el e4 k8 ge be ver4 k9 lf lg lk lm lp4 r1 verkleinwoorden4 r2 samenstellingen
4 r3 t d4 r4 -a -o -u eindklank4 r5 a o u eind klankgroep4 r6 ee eindklank4 r8 eind klankgroep
4 w1-2 ei-ij4 w3-4 ou-au4 w5-6 f-v4 w7-8 s-z4 w9 ch
4-174-184-194 kam au-64 kam thema 10-6
4 kam thema 11-64 kam thema 12-64 kam thema 1a-64 kam thema 1b-64 kam thema 1c-6
4 kam thema 2-64 kam thema 3-64 kam thema 4-64 kam thema 5-64 kam thema 6a-6
4 kam thema 6b-64 kam thema 7-64 kam thema 8-64 kam thema 9-64wp01 ta
4wp01 tv4wp02 ta4wp02 tv4wp03 ta4wp03 tv
4wp04 ta4wp04 tv4wp05 ta4wp05 tv4wp06 ta
4wp06 tv4wp07 ta4wp07 tv4wp08 ta4wp08 tv
4wp09 ta4wp09 tv4wp10 ta4wp10 tv4wp10a ta
4wp10b ta4wp11 ta4wp11 tv4wp11a ta4wp11b ta
4wp12 ta4wp12 tv4wp12a ta4wp12b ta4wp13 ta
4wp13 tv4wp13a ta4wp13b ta4wp14 ta4wp14 tv
4wp14a ta4wp14b ta4wp15 ta4wp15 tv4wp15a ta
4wp15b ta4wp16 ta4wp16 tv4wp16a ta4wp16b ta
4wp17 ta4wp17 tv4wp18 ta4wp18 tv4wp19 ta
4wp19 tv4wp1a ta4wp1b ta4wp20 ta4wp20 tv
4wp21 ta4wp21 tv4wp22 ta4wp22 tv4wp23 ta
4wp23 tv4wp24 ta4wp24 tv4wp25 ta4wp25 tv
4wp26 ta4wp26 tv4wp27 ta4wp27 tv4wp28 ta
4wp28 tv4wp29 ta4wp29 tv4wp2a ta4wp2b ta
4wp30 ta4wp30 tv4wp31 ta4wp31 tv4wp32 ta
4wp32 tv4wp33 tv4wp34 tv4wp35 tv4wp36 tv
4wp37 tv4wp38 tv4wp39 tv4wp3a ta4wp3b ta
4wp40 tv4wp4a ta4wp4b ta4wp5a ta4wp5b ta
4wp6a ta4wp6b ta4wp7a ta4wp7b ta4wp8a ta
4wp8b ta4wp9a ta4wp9b ta5 controledictee 15 controledictee 10
5 controledictee 25 controledictee 35 controledictee 45 controledictee 55 controledictee 6
5 controledictee 75 controledictee 85 controledictee 95 kam thema 1a-75 kam thema 1b-7
5 kam thema 1c-75 kam thema 2-75 kam thema 2a-75 kam thema 2b-75 kam thema 2c-7
5 kam thema 3a-75 kam thema 3b-75 kam thema 3c-75 kam thema 3d-75 kam thema 3e-7
5 kam thema 3f-75 kam thema 4a-75 kam thema 4b-75 kam thema 5a-75 kam thema 5b-7
5 kam thema 5c-75 kam thema 6a-75 kam thema 6b-75 kam thema 6c-75 kam thema 7a-7
5 kam thema 7b-75 kam thema 8a-75 kam thema 8b-75 kam thema 8c-75 kam thema 9a-7
5 kam thema 9b-75wp01 ta5wp01 tv5wp02 ta5wp02 tv
5wp03 ta5wp03 tv5wp04 ta5wp04 tv5wp05 ta
5wp05 tv5wp06 ta5wp06 tv5wp07 ta5wp07 tv
5wp08 ta5wp08 tv5wp09 ta5wp09 tv5wp10 ta
5wp10 tv5wp10a ta5wp10b ta5wp11 ta5wp11 tv
5wp11a ta5wp11b ta5wp12 ta5wp12 tv5wp12a ta
5wp12b ta5wp13 ta5wp13 tv5wp13a ta5wp13b ta
5wp14 ta5wp14 tv5wp14a ta5wp14b ta5wp15 ta
5wp15 tv5wp15a ta5wp15b ta5wp16 ta5wp16 tv
5wp16a ta5wp16b ta5wp17 ta5wp17 tv5wp18 ta
5wp18 tv5wp19 ta5wp19 tv5wp1a ta5wp1b ta
5wp20 ta5wp20 tv5wp21 ta5wp21 tv5wp22 ta
5wp22 tv5wp23 ta5wp23 tv5wp24 ta5wp24 tv
5wp25 ta5wp25 tv5wp26 ta5wp26 tv5wp27 ta
5wp27 tv5wp28 ta5wp28 tv5wp29 ta5wp29 tv
5wp2a ta5wp2b ta5wp30 ta5wp30 tv5wp315b ta
5wp31 ta5wp31 tv5wp32 ta5wp32 tv5wp33 tv
5wp34 tv5wp35 tv5wp36 tv5wp37 tv5wp38 tv
5wp39 tv5wp3a ta5wp3b ta5wp40 tv5wp4a ta
5wp4b ta5wp5a ta5wp5b ta5wp6a ta5wp6b ta
5wp7a ta5wp7b ta5wp8a ta5wp8b ta5wp9a ta
5wp9b ta6 controledictee 16 controledictee 106 controledictee 26 controledictee 3
6 controledictee 46 controledictee 56 controledictee 66 controledictee 76 controledictee 8
6 controledictee 96-206-226 kam ssnoep 10a-86 kam ssnoep 10b-8
6 kam ssnoep 11a-86 kam ssnoep 11b-86 kam ssnoep 11c-86 kam ssnoep 12a-86 kam ssnoep 13a-8
6 kam ssnoep 13b-86 kam ssnoep 14a-86 kam ssnoep 14b-86 kam ssnoep 15a-86 kam ssnoep 16-8
6 kam ssnoep 17a-86 kam ssnoep 17b-86 kam ssnoep 18a-86 kam ssnoep 18b-86 kam ssnoep 18c-8
6 kam ssnoep 18d-86 kam ssnoep 19a-86 kam ssnoep 1a-86 kam ssnoep 1b-86 kam ssnoep 23b-8
6 kam ssnoep 23d-86 kam ssnoep 23e-86 kam ssnoep 2a-86 kam ssnoep 3a-86 kam ssnoep 4-8
6 kam ssnoep 5-86 kam ssnoep 5b-86 kam ssnoep 5d-86 kam ssnoep 5e-86 kam ssnoep 6a-8
6 kam ssnoep 6b-86 kam ssnoep 7-86 kam ssnoep 8a-86 kam ssnoep 8b-86 kam ssnoep 9a-8
6wp01 ta6wp01 tv6wp02 ta6wp02 tv6wp02a ta
6wp03 ta6wp03 tv6wp04 ta6wp04 tv6wp05 ta
6wp05 tv6wp06 ta6wp06 tv6wp07 ta6wp07 tv
6wp08 ta6wp08 tv6wp09 ta6wp09 tv6wp10 ta
6wp10 tv6wp10a ta6wp10b ta6wp11 ta6wp11 tv
6wp11a ta6wp11b ta6wp12 ta6wp12 tv6wp12a ta
6wp12b ta6wp13 ta6wp13 tv6wp13a ta6wp13b ta
6wp14 ta6wp14 tv6wp14a ta6wp14b ta6wp15 ta
6wp15 tv6wp15a ta6wp15b ta6wp16 ta6wp16 tv
6wp16a ta6wp16b ta6wp17 ta6wp17 tv6wp18 ta
6wp18 tv6wp19 ta6wp19 tv6wp1a ta6wp1b ta
6wp20 ta6wp20 tv6wp21 ta6wp21 tv6wp22 ta
6wp22 tv6wp23 ta6wp23 tv6wp24 ta6wp24 tv
6wp25 ta6wp25 tv6wp26 ta6wp26 tv6wp27 ta
6wp27 tv6wp28 ta6wp28 tv6wp29 ta6wp29 tv
6wp2a ta6wp2b ta6wp30 ta6wp30 tv6wp31 ta
6wp31 tv6wp32 ta6wp32 tv6wp33 tv6wp34 tv
6wp35 tv6wp36 tv6wp37 tv6wp38 tv6wp39 tv
6wp3a ta6wp3b ta6wp40 tv6wp4a ta6wp4b ta
6wp5a ta6wp5b ta6wp6a ta6wp6b ta6wp7a ta
6wp7b ta6wp8a ta6wp8b ta6wp9a ta6wp9b ta
7 controledictee 17 controledictee 107 controledictee 27 controledictee 37 controledictee 4
7 controledictee 57 controledictee 67 controledictee 77 controledictee 87 controledictee 9
7-307wp01 ta7wp01 tv7wp02 ta7wp02 tv
7wp03 ta7wp03 tv7wp04 ta7wp04 tv7wp05 ta
7wp05 tv7wp06 ta7wp06 tv7wp07 ta7wp07 tv
7wp08 ta7wp08 tv7wp09 ta7wp09 tv7wp10 ta
7wp10 tv7wp11 ta7wp11 tv7wp12 ta7wp12 tv
7wp13 ta7wp13 tv7wp14 ta7wp14 tv7wp15 ta
7wp15 tv7wp16 ta7wp16 tv7wp17 tv7wp18 tv
7wp19 tv7wp20 tv7wp21 tv7wp22 tv7wp23 tv
7wp24 tv7wp25 tv7wp26 tv7wp27 tv7wp28 tv
7wp29 tv7wp30 tv7wp31 tv7wp32 tv7wp33 tv
7wp34 tv7wp35 tv7wp36 tv7wp37 tv7wp38 tv
7wp39 tv7wp40 tv8 controledictee 18 controledictee 108 controledictee 2
8 controledictee 38 controledictee 48 controledictee 58 controledictee 68 controledictee 7
8 controledictee 88 controledictee 98-31-328wp01 ta8wp01 tv
8wp02 ta8wp02 tv8wp03 ta8wp03 tv8wp04 ta
8wp04 tv8wp05 ta8wp05 tv8wp06 ta8wp06 tv
8wp07 ta8wp07 tv8wp08 ta8wp08 tv8wp09 ta
8wp09 tv8wp10 ta8wp10 tv8wp11 ta8wp11 tv
8wp12 ta8wp12 tv8wp13 ta8wp13 tv8wp14 ta
8wp14 tv8wp15 ta8wp15 tv8wp16 ta8wp16 tv
8wp17 tv8wp18 tv8wp19 tv8wp20 tv8wp21 tv
8wp22 tv8wp23 tv8wp24 tv8wp25 tv8wp26 tv
8wp27 tv8wp28 tv8wp29 tv8wp30 tv8wp31 tv
8wp32 tv8wp33 tv8wp34 tv8wp35 tv8wp36 tv
8wp37 tv8wp38 tv8wp39 tv8wp40 tva-aa-3
aai-3aai-4aai-5aai-6aai ooi oei-5 sib
aal-7aal-eel-8accentaccent2accent3-8
afspr01afspr02afspr03afspr04afspr05
afspr06afspr07afspr08afspr09afspr09c
afspr10afspr10cafspr11afspr11bafspr11c
afspr12aafspr12bafspr12cafspr13afspr13c
afspr14afspr14bafspr14cafspr15afspr15c
afspr16bafspr16cafspr17afspr17cafspr18b
afspr18cafspr19bafspr19cafspr20afspr20c
afspr21afspr21cafspr22afspr22cafspr23
afspr23cafspr24afspr24cafspr25afspr25c
afspr26afspr26cafspr27afspr27cafspr28
afspr28cafspr30afspr30cafspr31afspr31c
afspr32afspr32cafspr33afspr34afspr34c
afspr35afspr35cafspr36afspr36cafspr37
afspr37bafspr37cafspr37dafspr38afspr39
afspr40afspr41afspr42afspr43afspr44
afspr45afspr46afspr47afspr48afspr49
ai-8alfa-thema1-derdeljalfa-thema3-derdeljalle-tweeklanken-3at basis
at beroepenat d-t-woordenat dierenat drankenat ei of ij-woorden
at feestenat maandenatie itie tie-6 sibau-3au-4
au-5au-6b-3b-7b-d-3
beaufort 6-1beaufort 6-12beaufort 6-15beaufort 6-2beaufort 6-5
beste wensenbijv.naamw.-6 sibblok 1 les 1blok 1 les 11-12blok 1 les 12-13
blok 1 les 16blok 1 les 17blok 1 les 18blok 1 les 2blok 1 les 21
blok 1 les 22blok 1 les 23blok 1 les 26-27blok 1 les 28blok 1 les 3
blok 1 les 31-33blok 1 les 36blok 1 les 37blok 1 les 38blok 1 les 6
blok 1 les 7blok 1 les 8bonjour2-u13bonjour2-u17bonjour2-u20
bonjour2-u8bonjour2-u9c-5c-6c-8
c-s-7c k-7carnavalch-3ch-4
ch-5ch-5 sibch-6ch-7cht-5 sib
cht gt-6 sibd-3d-4d-5d-t-4
div-7div1-8div2-8div3-8div4-8
div5-8div6-8drietal 1drietal 2drietal 3
dub-op-4dub-op-5dub-op-6dubbel-4dubbel-5
dubbel-6dubbel-7dubbel-8dubbele medeklinker-5 sibe-ee-3
ea ia io ioe-6 sibeau-7eau-th-6eer-3eer-4
eer-5eer eur oor-5 sibeeuw-4eeuw-5eeuw-6
eeuw ieuw uw-5 sibeeuwen ieuwen uwen-5 sibei-3ei-4ei-5
ei-6ei-7elen-5elen-enen-eren-5en-er-el-4
en106aen107ben107cen108deen er el e-5 sib
enen-5engels-118engels-118bengels-119eeren-5
eren euren oren-5 sibestafette avi5estafette avi6eu-oe-ui-3eur-7
f-3f-4f-5 sibf-6f-7
f-v-4f-v-6frans106frans108frans116
frans119frans124frans128frans130frans137
g-3ge-5ge-6ge be ver-6 sibgr4 10 46b open lettergreep
gr4 10 47b mv met verdubbelinggr4 10 48a tweeklankgr4 10 48b mv tweeklankgr4 10 49a meervoud op sgr4 1 4a mmkm (dl1)
gr4 1 4a mmkm (dl2)gr4 1 4b mkmmgr4 1 4c klankzuiver eind -stgr4 1 4d eind tsgr4 1 4e mmkmm
gr4 2 4f mmm aan begingr4 2 5 (m)kmmgr4 2 6a begin fgr4 2 6b begin vgr4 3 11a aai
gr4 3 11b ooigr4 3 11c oeigr4 3 4g eind -mmmgr4 3 7a bijna klz begin-sgr4 3 7b begin z
gr4 3 8a schgr4 3 8b schrgr4 4 10a aargr4 4 10b eergr4 4 10c oor
gr4 4 10d uurgr4 4 10e eurgr4 4 12a eeuwgr4 4 12b ieuwgr4 4 12c uw
gr4 4 9a nggr4 4 9b nkgr4 5 13a chgr4 5 13b chtgr4 5 14a ei
gr4 5 15a augr4 5 15b auwgr4 5 29a stomme egr4 6 14b ijgr4 6 15c ou
gr4 6 15d ouwgr4 6 30a beginnen met be-gr4 6 30b beginnen met ge-gr4 7 42a eind eegr4 7 43a verkleinwoord met -je
gr4 7 43b verkleinwoord met -pjegr4 7 43c verkleinwoord met -tjegr4 7 44a eind-midden d als tgr4 8 44a eind midden d als tgr4 8 45a gesloten lttrgrp
gr4 8 45b mv gesloten lttrgrpgr4 8 46a open lttgrp aan het eindgr4 9 44a d als tgr4 9 46b open lttrgrpgr4 9 46c mv open lttrgrp midden
gr4 9 47a verdubbeling medeklinkergr5 10 49a mv op sgr5 10 50a f verandert in vgr5 10 50b s verandert in zgr5 10 51a trappen van vgl
gr5 10 52a mv op -erengr5 10 59a samenstellingengr5 1 10a met aargr5 1 10b met eergr5 1 10c meet oor
gr5 1 10d met uurgr5 1 11a met aaigr5 1 11b met ooigr5 1 11c met oeigr5 1 6a begin met f
gr5 1 6b begin met vgr5 2 7a begin sgr5 2 7b begin zgr5 2 8a schgr5 2 9a met ng (dl 1)
gr5 2 9a met ng (dl 2)gr5 3 13a met chgr5 3 13b met chtgr5 3 29a stomme egr5 3 9a ng
gr5 3 9b met nkgr5 4 13b chtgr5 4 14a eigr5 4 30a begin met be-gr5 4 30b begin met ge-
gr5 4 30c begin met ver-gr5 5 14b ijgr5 5 15a augr5 5 15b auwgr5 5 15c ou
gr5 5 15d ouwgr5 5 33a ig als ug of eg (dl1)gr5 5 33a ig als ug of eg (dl2)gr5 6 16a i als iegr5 6 33a ig als ug of eg
gr5 6 34a op -lijkgr5 6 44a d als tgr5 7 32a eindigen op -tegr5 7 43a verkleinwoord op -jegr5 7 43c verkleinwoord op -tje
gr5 7 43e verkleinwoord op -etjegr5 7 44a d als t (dl1)gr5 7 44a d als t (dl2)gr5 8 45a gesloten lettergreepgr5 8 45b mv met gesloten lttrgrp
gr5 8 46a eind open lttrgrppgr5 8 46b open lttrgrpgr5 8 46c mv met open lttrgrpgr5 8 46d open lttrgrp korte klankgr5 9 46b open lttrgrp
gr5 9 47a verdubbelinggr5 9 47b mv met verdubbelinggr5 9 47c verdubbeling (verbuiging)gr5 9 48a tweeklank open lttrgrpgr5 9 48b mv tweeklank open lttrgrp
gr6 10 54a mv op 'sgr6 10 58a stof. bijv.nwgr6 10 60a afkortingengr6 10 61c land werelddeelgr6 10 61d inwoners
gr6 10 61e inwoners stedengr6 10 61f bijv.nw. van landengr6 1 13b chgr6 1 14a eigr6 1 14b ij
gr6 1 9a nggr6 2 15a augr6 2 15c ougr6 2 15d ouwgr6 2 16a i als ie
gr6 2 9a nggr6 3 18a c als sgr6 3 18b c als kgr6 3 29a stomme egr6 3 30a voorvoegsel be-
gr6 3 30b voorvoegsel ge-gr6 3 30c voorvoegsel ver-gr6 4 19a z als sgr6 4 31a voorvoegsel ont-gr6 4 33b met -lijk
gr6 4 woorden met -iggr6 5 35a achtervoegsel -heidgr6 5 38a tie als tsiegr6 5 43d verkleinwoord -nkjegr6 5 43f verkleinwoord -etje
gr6 5 44a d als tgr6 6 45a geloten lttrgrpgr6 6 45b mv gesloten lttrgrpgr6 6 46b open lttrgrpgr6 6 46c mv open lttrgrp
gr6 6 46d open lttrgrpgr6 7 47a open ltrgrpgr6 7 47a verdubbelinggr6 7 47b mv met verdubbelinggr6 7 48a tweeklank
gr6 7 48b tweetekenklankgr6 8 47a verdubbelinggr6 8 49a mv op sgr6 8 50a f verandert in vgr6 8 50b s verandert in z
gr6 9 51a trap van vglgr6 9 53a begin met 'sgr6 9 61a steden met hfdlttrgr6 9 61b provinciegr6 9 samenstellingen
gr7 10 58a stof bijv.nw.gr7 10 59b samenstel. met -engr7 10 59c samenst. met -egr7 1 13b chtgr7 1 16a i als ie
gr7 1 9a nggr7 2 14a eigr7 2 14b ijgr7 2 18a c als sgr7 2 18b c als k
gr7 3 17a th als tgr7 3 18b c als kgr7 3 20a b als pgr7 3 21a szgr7 4 29a stomme e
gr7 4 30a voorvoegsel begr7 4 30b voorvoegsel gegr7 4 30c voorvoegsel vergr7 4 33a achtervoegsel iggr7 5 34a achtervoegsel -lijk
gr7 5 35a achtervoegsel -heidgr7 5 35b achtervoegsel -teitgr7 5 38a tie als tsiegr7 5 38b ctie als ksiegr7 6 36a age of oge
gr7 6 37a isch(e)gr7 6 44a d klinkt als tgr7 6 45b meerv met gsltn lttrgrpgr7 7 40a iaalgr7 7 40b iale(n)
gr7 7 40e ueelgr7 7 40f uelegr7 7 46b open lttrgrp middengr7 7 46c mv met open lttrgrpgr7 8 46b open lttgrp midden
gr7 8 47a verdubbeling mdklnkrgr7 8 47b mv verdubbeling mdklnkrgr7 8 54a mv 'sgr7 9 55a heid in hedengr7 9 60a afkortingen
gr8 10 59d samenstellingen met sgr8 10 61c landen-werelddelengr8 10 61f bijv nw van landengr8 1 13b chtgr8 1 14a e
gr8 1 14b ijgr8 1 9a nggr8 2-18b c klinkt als kgr8 2 16a i klinkt als iegr8 2 17a th klinkt als t
gr8 2 18a c klinkt als sgr8 3 22a ygr8 3 23a xgr8 3 25a ch klinkt als sjgr8 4 26a ou klinkt als oe
gr8 4 27a eaugr8 4 28a vreemde woordengr8 4 29a stomme egr8 5 33a iggr8 5 34a lijk
gr8 5 35a heidgr8 5 35b teitgr8 6 37a isch(e)gr8 6 38a tie klinkt als (t)siegr8 6 38b ctie klinkt als ksie
gr8 6 39a ti klinkt als sj(ie)gr8 7 40c ieelgr8 7 41a air(e)gr8 7 44a d klinkt als tgr8 7 44b d zonder verlenging
gr8 7 57a mv op agr8 7 57b mv op igr8 8 46b open lettergreep in middengr8 8 47a verdubbeling medeklinkergr8 8 59b samenstellingen met en
gr8 9 46b open lettergreep in middengr8 9 47a verdubbelinggr8 9 59b samenstellingen met engr8 9 samenstellingen met egroep 711 r11
groep 712 w1groep 714 w2groep 722 w3groep 731 k28groep 732 w10
groep 734 w10groep 735 k29groep 742 w13groep 744 w18groep 751 k30
groep 752 w11groep 753 r1groep 754 w12groep 762 w9groep 771 r22
groep 775 r24groep 782 w22groep 811 r11groep 812 w1groep 815 r19
groep 822 w24groep 824 w24groep 831 r25groep 832 w10groep 833 r26
groep 834 w27groep 835 r27groep 842 w22groep 845 k33groep 852 w16
groep 853 r30groep 855 r31groep 872 w25groep 882 w26groep 885 w33
heid baar zaam-6 sibhoofdl-6hoofdletters-6 sibi-ie-3i-ie-6
i-ie-7ig-4ig-5ig-6ig ige-5 sib
ig ige lijk lijke-6 sibij-3ij-4ij-5ij-6
ij-ei-3ij-ei-4ij-ei-5ij-ei-6iken-esen-8
isch-7je-3je-4k-3kam 2 mk a
kam 2 mk vkam aukam ch-schkam ij of eikern1-3
kern1-eerstehelft-3kern1-tweedehelft-3kern10-3kern11-3kern2-3
kern2-eerstehelft-3kern2-tweedehelft-3kern3-3kern4-3kern5-3
kern6-3kern7-3kern7b-3kern8-3kern8b-3
kern9-3kern9b-3kim-kern1-3kim-kern10-3kim-kern2-3
kim-kern4-3kim-kern5-3kim-kern6-3kim-kern7a-3kim-kern8a-3
kim-kern8b-3kim-kern9a-3klankgroepen a e o u-5 sibkleefletters-6 sibkoppelteken-8
l-3leeseenhei-9-7leessprong thema 1en 2leessprong thema 3leessprong thema 4
leessprong thema 5leseenheid-1-4leseenheid-1-6leseenheid-1-7leseenheid-1-8
leseenheid-11-4leseenheid-11-5leseenheid-11-6leseenheid-11a-7leseenheid-11a-8
leseenheid-11b-8leseenheid-13-4leseenheid-13-5leseenheid-13-6leseenheid-13-7
leseenheid-13a-8leseenheid-13b-8leseenheid-15-4leseenheid-15-5leseenheid-15-6
leseenheid-15-7leseenheid-15a-8leseenheid-15b-8leseenheid-17-4leseenheid-17-5
leseenheid-17-6leseenheid-17-7leseenheid-17a-8leseenheid-17b-8leseenheid-19-4
leseenheid-19-5leseenheid-19-6leseenheid-19a-7leseenheid-19a-8leseenheid-19b-7
leseenheid-19b-8leseenheid-21-4leseenheid-21-5leseenheid-21-6leseenheid-21a-7
leseenheid-21a-8leseenheid-21b-7leseenheid-21b-8leseenheid-23-4leseenheid-23-5
leseenheid-23-6leseenheid-23a-7leseenheid-23a-8leseenheid-23b-7leseenheid-25-4
leseenheid-25-5leseenheid-25-6leseenheid-25-7leseenheid-25a-8leseenheid-25b-8
leseenheid-27-4leseenheid-27-5leseenheid-27-6leseenheid-27a-7leseenheid-27b-7
leseenheid-27b-8leseenheid-29-4leseenheid-29-5leseenheid-29-6leseenheid-29-7
leseenheid-3-4leseenheid-3-6leseenheid-3-8leseenheid-31-4leseenheid-31-5
leseenheid-31-6leseenheid-31a-7leseenheid-31b-7leseenheid-33-4leseenheid-33-5
leseenheid-33-6leseenheid-33-7leseenheid-33a-8leseenheid-33b-34-8leseenheid-3b-5
leseenheid-5-4leseenheid-5-5leseenheid-5-6leseenheid-5-8leseenheid-5a-7
leseenheid-5b-7leseenheid-7-4leseenheid-7-5leseenheid-7-6leseenheid-7-7
leseenheid-7a-8leseenheid-7b-8leseenheid-9-4leseenheid-9-5leseenheid-9-6
leseenheid-9a-8leseenheid-9b-8leseenheid1-5letgr-3letter-1
letter-2letter-3letter-4letter-5letter-6
letter-b-d-p-3letter-klinker-3letter-medekl-3letter-tweeklank-3letter-v-f-w-3
lijk-5lijk-6lijk lijke-5 sibm-3meer klankgroepen-5 sib
microben in de aanvalmkmk-4mkmk-b-3mkmk-e-3mks achtervgsl ig-lijk-heid-teit-7
mks afkortingen-7mks b als p-7mks c als s-7mks ch of g-7mks ctie als ksie-7
mks d als t-7mks ei-ij-7mks f-v-7mks heid in heden-7mks i als ie-7
mks iaal of ueel-7mks mv met geslotenlg-7mks stomme e-7mks th als t-7mks tie als tsie-7
molbeer amolbeer emolbeer omolbeer umolbeer-aa-
n-3ng-3ng-4ng-5ng-nk-4
ng nk-5 sibng nk-6 sibnk-3nk-4nkje-7
o-oo-3o-ooop-dub-4openlg-3openlg-4
openlg-5openlg-6ou-3ou-4ou-5
ou-6ou-8ou-au-3ou-au-4ou-au-5
ou-au-6p-3q-eau-ilr-3s-3
s-7s-z-4s-z-6samenstellingen-5 sibschr-5 sib
spa5.01spa5.04spa5.06spa5.07spa5.08
spa5.09spa5.10spa5.14spa5.15spa5.18
spa5.30sw101sw102sw103sw104
sw105sw106sw107sw108sw109
sw110sw111sw112sw113sw114
sw201sw202sw203sw204sw205
sw206sw207sw208sw209sw210
sw211sw212sw213sw214sw215
sw216sw217sw218sw219sw220
sw221sw222sw223sw224sw301
sw302sw303sw304sw305sw306
sw307sw308sw309sw310sw311
sw312sw313sw314sw315sw316
sw317sw318sw319sw320sw321
sw322sw401sw402sw403sw404
sw405sw406sw407sw408sw410
sw411sw413sw415sw416sw420
t-3t d-6 sibta4 thema1-week1-4ta4 thema1-week1-5ta4 thema1-week1-6
ta4 thema1-week1-7ta4 thema1-week1-8ta4 thema1-week1extra-4ta4 thema1-week1extra-5ta4 thema1-week2-4
ta4 thema1-week2-5ta4 thema1-week2extra-5ta4 thema1-week3-4ta4 thema1-week3-5ta4 thema1-week3-8
ta4 thema1-week3extra-5ta4 thema2-week1-5ta4 thema2-week1-7ta4 thema2-week1-8ta4 thema2-week2-6
ta4 thema2-week2extra-5ta4 thema2-week3-5ta4 thema3-week1-4ta4 thema3-week1-5ta4 thema3-week1-7
ta4 thema3-week1extra-4ta4 thema3-week2-5ta4 thema3-week2extra-5ta4 thema3-week3-5ta4 thema3-week3-8
ta4 thema3-week3extra-5ta4 thema4-week1-4ta4 thema4-week1-5ta4 thema4-week1extra-4ta4 thema4-week2-5
ta4 thema4-week2-6ta4 thema4-week2-7ta4 thema4-week2-8ta4 thema4-week3-4ta4 thema4-week3-5
ta4 thema4-week3extra-5ta4 thema5-week1-5ta4 thema5-week1-8ta4 thema5-week2-5ta4 thema5-week3-4
ta4 thema5-week3-5ta4 thema5-week3-6ta4 thema5-week3extra-5ta4 thema6-week1-4ta4 thema6-week1-5
ta4 thema6-week1-8ta4 thema6-week2-5ta4 thema6-week3-4ta4 thema6-week3-5ta4 thema7-week1-4
ta4 thema7-week1-5ta4 thema7-week1-7ta4 thema7-week2-4ta4 thema7-week2-5ta4 thema7-week2-8
ta4 thema7-week3-4ta4 thema7-week3-5ta4 thema7-week3-7ta4 thema7-week3-8ta4 thema8-week1-4
ta4 thema8-week1-5ta4 thema8-week1-6ta4 thema8-week1-8ta4 thema8-week1extra-5ta4 thema8-week2-4
ta4 thema8-week2-5ta4 thema8-week2-8ta4 thema8-week3-4ta4 thema8-week3-5ta4 thema8-week3-6
ta4 thema8-week3-8taalj701taalj702taalj703taalj704
taalj705taalj706taalj707taalj708taalj709
taalj710taalj711taalj712taalj713taalj714
taalj715taalj716taalj717taalj718taalj719
taalj720taalj721taalj722taalj723taalj724
taalj725taalj726taalj727taalj728taalj729
taalj730taalj732taalj733taalj734taalj735
taalj736taalj801taalj802taalj803taalj804
taalj805taalj806taalj807taalj808taalj809
taalj810taalj811taalj812taalj813taalj814
taalj815taalj816taalj817taalj818taalj819
taalj820taalj821taalj822taalj823taalj824
taalj825taalj826taalj827taalj828taalj829
taalj830taalj831taalj832taalkanjers th1 les 1taalkanjers th8 les 3
th-6th-7tie-6tie-7tj-01-4
tj-02-4tj-03-4tj-05-4tj-06-4tj-07-4
tj-09-4tj-10-4tj-11-4tj-13-4tj-14-4
tj-15-4tj-17-4tj-18-4tj-19-4tj-21-4
tj-22-4tj-23-4tj-25-4tj-26-4tj-27-4
tj-29-4tj-30-4tj-31-4tj-33-4tj-34-4
tj-35-4tj1-c10-17tj10-c20tj11-c18-20tj13-c21
tj14-c21tj15-c17-21tj17-c22tj18-c23tj19-c16-22-23
tj2-c11-14-15tj21-c24tj22-c22tj23-c12-24-22tj25-c14
tj26-c10tj27-c19-14-10tj29-c25tj3-c12-16tj30-c26
tj31-c13tj33-c27tj34-c14tj35-c15tj4wk01
tj4wk02tj4wk03tj4wk05tj4wk06tj4wk07
tj4wk09tj4wk10tj4wk11tj4wk13tj4wk14
tj4wk15tj4wk17tj4wk18tj4wk19tj4wk21
tj4wk22tj4wk23tj4wk25tj4wk26tj4wk27
tj4wk29tj4wk30tj4wk31tj4wk33tj4wk34
tj4wk35tj5-c19tj5wk01tj5wk02tj5wk03
tj5wk05tj5wk06tj5wk07tj5wk09tj5wk10
tj5wk11tj5wk13tj5wk14tj5wk15tj5wk17
tj5wk18tj5wk19tj5wk21tj5wk22tj5wk23
tj5wk25tj5wk26tj5wk27tj5wk29tj5wk30
tj5wk31tj5wk33tj5wk34tj5wk35tj6-c19
tj6wk01tj6wk02tj6wk03tj6wk05tj6wk06
tj6wk07tj6wk09tj6wk10tj6wk11tj6wk13
tj6wk14tj6wk15tj6wk17tj6wk18tj6wk19
tj6wk21tj6wk22tj6wk23tj6wk25tj6wk26
tj6wk27tj6wk29tj6wk30tj6wk31tj6wk33
tj6wk34tj6wk35tj7-c11-19tj7wk01tj7wk02
tj7wk03tj7wk05tj7wk06tj7wk07tj7wk09
tj7wk10tj7wk11tj7wk13tj7wk14tj7wk15
tj7wk17tj7wk18tj7wk19tj7wk21tj7wk22
tj7wk23tj7wk25tj7wk26tj7wk27tj7wk29
tj7wk30tj7wk31tj7wk33tj7wk34tj7wk35
tj8wk01tj8wk02tj8wk03tj8wk04tj8wk05
tj8wk06tj8wk07tj8wk08tj8wk09tj8wk10
tj8wk11tj8wk13tj8wk14tj8wk15tj8wk17
tj8wk18tj8wk19tj8wk21tj8wk22tj8wk23
tj8wk25tj8wk26tj8wk27tj8wk29tj8wk30
tj8wk31tj8wk33tj8wk34tj8wk35tj9-c20
torenvb d of ttorenvb dierentorenvb ei of ijtorenvb eu oe ietorenvb mmkm-s
torenvb ou of autorenvb sam-storenvb sch-torenvb1torenvb2
torenvb4torenvb5 schtorenvb5torenvb6 schtorenvb6
torenvb8 deel1torenvb8 deel2torenvb8 schts-2ed01ts-2ed02
ts-2ed03ts-2ed04ts-2ed06ts-2ed07ts-2ed08
ts-2ed09ts-2ed10ts-2wwaaioeiooi01ts-2wwaaioeiooi02ts-2wwau
ts-2wwchcht01ts-2wwchcht02ts-2wwdt01ts-2wwdt02ts-2wweeuwieuw
ts-2wweits-2wweiaaiooiouijaaioeits-2wweiijts-2wwng01ts-2wwng02
ts-2wwngnkts-2wwnkts-2wwouts-2wwsch01ts-3ed
ts-3ed01ts-3ed02ts-3ed03ts-3ed04ts-3ed05
ts-3ed06ts-3ed07ts-3ed08ts-3ed09ts-3ed10
ts-3wwaaioeiooieeuwieuwts-3wwauts-3wwch01ts-3wwch02ts-3wwei
ts-3wweiijts-3wweleneneneren02ts-3wwelenerenenen01ts-3wwngts-3wwngnk
ts-3wwnkts-3wwouts-3wwuitzonderingents-3wwuitzonderingen02tsa2-01
tsa2-03tsa2-08tsa2-09tsa2-11tsa2-13
tsa2-13btsa2-20tsa2-23tsa2-24tsa3-1
tsa3-12-13tsa3-17tsa3-19tsa3-20tsa3-26
tsa3-27btsa3-28tsa3-3tsa3-32tsa3-34a
tsa3-36btsa3-38tsa3-4tsa3-42tsa3-5
tsa3-7tsa3-8tsa4-1tsa4-12atsa4-12b
tsa4-13tsa4-16tsa4-17tsa4-3tsa4-4
tsa4-5tsa4-6tsa4-7tsa4-8tsa6-03
tsa6-04tsa6-06tsa6-07tsa6-09tsa6-1
tsa6-10atsa6-10btsa6-14tsa6-15tsa6-16
tsa6-18tsa6-22tsa6-27tsa6-29atsa6-2b
tsa6-30btsa6-35tsa6-37tsa6-43tsp4-2a
tsp4-2bttweek1-3ttweek1-4ttweek1-5ttweek1-6
ttweek1-7ttweek1-8ttweek10-3ttweek10-4ttweek10-5
ttweek10-6ttweek10-7ttweek10-8ttweek11-3ttweek11-4
ttweek11-5ttweek11-6ttweek11-7ttweek11-8ttweek12-3
ttweek12-4ttweek12-5ttweek12-6ttweek12-7ttweek12-8
ttweek13-3ttweek13-4ttweek13-5ttweek13-6ttweek13-7
ttweek13-8ttweek14-3ttweek14-4ttweek14-5ttweek14-6
ttweek14-7ttweek14-8ttweek15-3ttweek15-4ttweek15-5
ttweek15-6ttweek15-7ttweek15-8ttweek16-3ttweek16-4
ttweek16-5ttweek16-6ttweek16-7ttweek16-8ttweek17-3
ttweek17-4ttweek17-5ttweek17-6ttweek17-7ttweek17-8
ttweek18-3ttweek18-4ttweek18-5ttweek18-6ttweek18-7
ttweek18-8ttweek19-3ttweek19-4ttweek19-5ttweek19-6
ttweek19-7ttweek19-8ttweek2-3ttweek2-4ttweek2-5
ttweek2-6ttweek2-7ttweek2-8ttweek20-3ttweek20-4
ttweek20-5ttweek20-6ttweek20-7ttweek20-8ttweek21-3
ttweek21-4ttweek21-5ttweek21-6ttweek21-7ttweek21-8
ttweek22-3ttweek22-4ttweek22-5ttweek22-6ttweek22-7
ttweek22-8ttweek23-4ttweek23-5ttweek23-6ttweek23-7
ttweek23-8ttweek24-4ttweek24-5ttweek24-6ttweek24-7
ttweek24-8ttweek25-4ttweek25-5ttweek25-6ttweek25-7
ttweek25-8ttweek26-4ttweek26-5ttweek26-6ttweek26-7
ttweek26-8ttweek27-4ttweek27-5ttweek27-6ttweek27-7
ttweek27-8ttweek28-4ttweek28-5ttweek28-6ttweek28-7
ttweek28-8ttweek29-4ttweek29-5ttweek29-6ttweek29-7
ttweek29-8ttweek3-4ttweek3-5ttweek3-6ttweek3-7
ttweek30-4ttweek30-5ttweek30-6ttweek30-7ttweek30-8
ttweek31-4ttweek31-5ttweek31-6ttweek31-7ttweek31-8
ttweek32-4ttweek32-5ttweek32-6ttweek32-7ttweek32-8
ttweek33-4ttweek33-5ttweek33-6ttweek33-7ttweek33-8
ttweek34-4ttweek34-5ttweek34-6ttweek34-8ttweek35-4
ttweek35-5ttweek35-6ttweek35-7ttweek35-8ttweek36-4
ttweek36-5ttweek36-6ttweek36-7ttweek36-8ttweek37-4
ttweek37-5ttweek37-6ttweek37-7ttweek38-4ttweek38-5
ttweek38-7ttweek39-4ttweek39-5ttweek39-6ttweek4-3
ttweek4-4ttweek4-5ttweek4-6ttweek4-7ttweek4-8
ttweek40-5ttweek40-6ttweek40-7ttweek41-4ttweek41-5
ttweek41-6ttweek42-5ttweek42-6ttweek42-7ttweek43-4
ttweek43-5ttweek43-6ttweek43-7ttweek44-4ttweek44-6
ttweek44-7ttweek45-4ttweek45-5ttweek45-6ttweek46-4
ttweek46-5ttweek46-6ttweek46-7ttweek47-4ttweek47-5
ttweek47-6ttweek47-7ttweek48-5ttweek48-6ttweek49-5
ttweek49-6ttweek5-3ttweek5-4ttweek5-5ttweek5-6
ttweek5-7ttweek5-8ttweek50-5ttweek50-6ttweek51-4
ttweek51-5ttweek51-6ttweek51-7ttweek52-4ttweek52-6
ttweek53-7ttweek54-4ttweek54-6ttweek55-4ttweek56-4
ttweek57-4ttweek58-4ttweek6-3ttweek6-4ttweek6-6
ttweek6-7ttweek6-8ttweek7-3ttweek7-4ttweek7-5
ttweek7-6ttweek7-7ttweek7-8ttweek8-3ttweek8-4
ttweek8-5ttweek8-6ttweek8-7ttweek8-8ttweek9-3
ttweek9-4ttweek9-5ttweek9-6ttweek9-7ttweek9-8
twee klankgroepen-6 sibu-uu-3v-3v-4v-5
v-6v-7v-f-3veel-mk-4verkleinwoorden-5 sib
week1-4week1-5week1-6week1-7week1-8
week10-3week10-4week10-5week10-6week10-7
week10-8week11-3week11-4week11-5week11-6
week11-7week11-8week12-3week12-4week12-5
week12-6week12-7week12-8week13-3week13-4
week13-5week13-7week13-8week14-3week14-4
week14-5week14-6week14-8week15-3week15-4
week15-6week15-7week15-8week16-3week16-4
week16-6week16-7week16-8week17-5week17-7
week17-8week18-4week18-7week18-8week19-4
week19-5week19-7week2-5week2-8week20-4
week20-5week20-6week20-8week21-4week21-5
week21-6week21-7week21-8week22-4week22-5
week22-7week22-8week23-4week23-5week23-6
week23-7week23-8week24-4week24-5week24-6
week24-7week25-4week25-5week26-4week26-5
week26-7week27-4week27-5week27-6week28-4
week28-5week28-6week28-7week3-4week3-5
week4-4week4-5week4-6week4-7week4-8
week5-4week5-5week5-7week5-8week6-4
week6-5week6-8week7-5week7-6week7-7
week7-8week8-4week8-7week8-8week9-4
week9-5week9-6week9-7week9-8winterlust winterlast
woordbouw blok 2 les 1,2,3 ng-nk woordenwoordbouw blok 2 les 11,12,13 lf,lk,lm,rg,rk en rm-woordenwoordbouw blok 2 les 16 ei-woordenwoordbouw blok 2 les 22 ch,cht en gt-woordenwoordbouw blok 2 les 23 ch,cht en gt-woorden
woordbouw blok 2 les 26 eer oor en eur-woordenwoordbouw blok 2 les 27 aai ooi oei-woordenwoordbouw blok 2 les 28 eer oor eur ooi oei-woordenwoordbouw blok 2 les 37 au-woorden extrawoordbouw blok 2 les 38 ei en au-woorden extra door elkaar
woordbouw blok 3 les 1,2,3 uw,eeuw en ieuw-woordenwoordbouw blok 3 les 11 eind d of twoordbouw blok 3 les 16,17 gt of cht-woordenwoordbouw blok 3 les 22 fietspomp samenstellingenwoordbouw blok 3 les 31 je,pje of tje-woorden (verkleinwoorden)
woordbouw blok 3 les 36 ei uitbreidingwoordbouw blok 3 les 8 ha nu zo zee en ze-woordenwoordbouw blok 4 les 1 str-woordenwoordbouw blok 4 les 11 ver-woordenwoordbouw blok 4 les 13 be te en me woorden
woordbouw blok 4 les 16 aai ooi oei uitbreidingwoordbouw blok 4 les 17 ei ij en ui woordenwoordbouw blok 4 les 22 nk woordenwoordbouw blok 4 les 23 ng en nk woordenwoordbouw blok 4 les 26 ng (t) woorden
woordbouw blok 4 les 3 str spl spr en schr-woordenwoordbouw blok 4 les 32woordbouw blok 4 les 33woordbouw blok 4 les 36 en 37 samenstellingenwoordbouw blok 4 les 6 eind d of t
woordbouw blok 4 les 7 eind d of twoordbouw blok 4 les 8 eind d of twoorden met au-5 sibwoorden met ei-5 sibwoorden met f-6 sib
woorden met ij-5 sibwoorden met ou-5 sibwoordwinst 1 en 2woordwinst 1woordwinst 11 en 12
woordwinst 13 en 14woordwinst 15 en 16woordwinst 17 en 18woordwinst 19 en 20woordwinst 21 en 22
woordwinst 25 en 26woordwinst 27 en 28woordwinst 27woordwinst 3 en 4woordwinst 3
woordwinst 31 en 32woordwinst 33 en 34woordwinst 35 en 36woordwinst 37 en 38woordwinst 41 en 42
woordwinst 5 en 6woordwinst 7 en 8woordwinst 9 en 10wp01 gr8wp01a 6de
wp01b 6dewp02 gr8wp03 gr8wp04 gr8wp05 gr8
wp06 gr8wp07 gr8wp08 gr8wp09 gr8wp1
wp10wp10 1stewp10 2dewp10 3dewp10 4de
wp10 5dewp10 6dewp10 gr8wp11wp11 1ste
wp11 2dewp11 4dewp11 5dewp11 6dewp11 gr8
wp11a 3dewp11b 3dewp12wp12 1stewp12 2de
wp12 3dewp12 4dewp12 5dewp12 6dewp12 gr8
wp13wp13 1stewp13 2dewp13 3dewp13 4de
wp13 5dewp13 6dewp13 gr8wp14wp14 1ste
wp14 2dewp14 3dewp14 4dewp14 5dewp14 6de
wp14 gr8wp15wp15 1stewp15 2dewp15 3de
wp15 4dewp15 5dewp15 6dewp15 gr8wp16
wp16 1stewp16 2dewp16 3dewp16 4dewp16 5de
wp16 6dewp16 gr8wp17wp17 2dewp17 3de
wp17 4dewp17 5dewp17 6dewp18wp18 2de
wp18 3dewp18 4dewp18 5dewp18 6dewp18 gr8
wp19wp19 2dewp19 3dewp19 4dewp19 5de
wp1 1stewp1 2dewp1 3dewp1 4dewp1 5de
wp2wp20wp20 2dewp20 3dewp20 4de
wp20 5dewp20 gr8wp21wp21 2dewp21 3de
wp21 5dewp21 gr8wp22wp22 2dewp22 3de
wp22awp23wp23 2dewp23 3dewp23 gr8
wp23awp24wp24 2dewp24 3dewp24 gr8
wp24awp25 2dewp25 3dewp26 2dewp26 3de
wp27 3dewp28 3dewp2 1stewp2 2dewp2 3de
wp2 4dewp2 5dewp2 6dewp3wp3 1ste
wp3 2dewp3 3dewp3 4dewp3 5dewp3 6de
wp4wp4 1stewp4 2dewp4 3dewp4 4de
wp4 5dewp4 6dewp5wp5 1stewp5 2de
wp5 3dewp5 4dewp5 5dewp5 6dewp6
wp6 1stewp6 2dewp6 3dewp6 4dewp6 5de
wp6 6dewp7wp7 1stewp7 2dewp7 3de
wp7 4dewp7 5dewp7 6dewp8wp8 1ste
wp8 2dewp8 3dewp8 4dewp8 5dewp8 6de
wp9wp9 1stewp9 2dewp9 4dewp9 5de
wp9 6dewp9a 3dewp9b 3deww herkennen-6 sibx-7
x-8y-7y-8y4 wp12 -ng -nky4 wp20 samenstellingen met -d -t
y4 wp22 stomme ey5 wp10 ou-auy5 wp14 -lijky7 wp 6 ch als sjz-3
z-5z-6z-7z-8zijn hebben kunnen willen mogen zullen-6 sib
zitb0103zitb0110zitb0203zitb0210zitb0303
zitb0403zitb0410zitb0503zitb0510zitb0603
zitb0610zitb0703zitb0710zitd0103zitd0110
zitd0202zitd0303zitd0310zitd0312zitd0402
zitd0403zitd0410zitd0503zitd0510zitd0603
zitd0610zitd0703zitd0710zitd0712zitd0802
zitd0803zitd0810zitd0903zitd0910zitd1003
zitd1010zitd1014